Anna Radziukiewicz
Nim trafiła w 1989 r. do Przeglądu, miała za sobą wieloletni dziennikarski staż w regionalnym dzienniku. czytelnicy wysoko cenią jej żywe teksty, których duża część koncentruje się na duchowej stronie życia. Równolegle z praca w Przeglądzie przez pięć lat redagowała pismo Światowej Rady Kościołów Samaritan, wydawane w językach angielskim i rosyjskim, poświęcone pomocy humanitarnej. jest autorką współautorką, lub redaktorka wydań książkowych i albumowych, takich jak "Prawosławie w Polsce" (dwa wydania), będące kompendium wiedzy o tym wyznaniu, "Ścieżkami prawosławia. Białostocczyzna" (dwa wydania), "Precz z mnichami", kilku edycji folderów oraz albumu, przybliżających świętość Góry Grabarki. Laureatka między innymi nagrody św. Brata Alberta.

a.radziukiewicz@przegladprawoslawny.pl