Dorota Wysocka
Redaguje przegląd od 1995 roku. Zainteresowania historyczne sprawiły, że większość jej tekstów poświęcona przeszłości - losom parafii, Kościołów i narodów. Na naszych łamach opowiada też o książkach, zwłaszcza dotyczących dziejów chrześcijaństwa. Pod okiem wytrawnej redaktorki zostało przygotowanych wiele książek, przede wszystkim w wydawnictwie Orthdruk.

d.wysocka@przegladprawoslawny.pl