Michał Bołtryk
Jest w zespole od 1990 roku. Wcześniej, po ukończeniu studiów filologicznych i dziennikarskich, publikował w ogólnopolskich czasopismach kulturalnych - Literaturze, Przeglądzie Tygodniowym, Kontrastach. Jest współautorem książki "Precz z mnichami" i autorem "Marii" - książki przybliżającej dzieje tego imienia.

Kilka lat temu nasi czytelnicy uznali go za najpopularniejszego dziennikarza Przeglądu. Sympatię zdobył ciętymi, dowcipnymi felietonami i notkami w stałej rubryce "Kronika Michała Bołtryka". Przede wszystkim pisuje żywe reportaże o żywych ludziach.

Sporo uwagi poświęca też problemom Białorusinów - po obu stronach granicy.

m.boltryk@przegladprawoslawny.pl