Informacje dotyczące prenumeraty Przeglądu Prawosławnego

PRENUMERATA

"Przegląd Prawosławny" można zaprenumerować w urzędach pocztowych na terenie kraju, u listonosza lub za pośrednictwem redakcji.

Prenumerata za pośrednictwem redakcji (koszt egzemplarza i wysyłki)

Prenumerata krajowa (Polska):

miesięczna - 10 zł, kwartalna - 30 zł, półroczna - 60 zł, roczna 120 zł

Prenumerata zagraniczna:
  • miesięczna: Europa 16,00 zł, USA i Kanada 19,00 zł, Australia 19,00 zł; kwartalna: Polska 25,80 zł, Europa 48,00 zł, USA i Kanada 57,00 zł, Australia 57,00 zł;
  • półroczna: Europa 96,00 zł, USA i Kanada 114,00 zł, Australia 114,00 zł; roczna: Polska 103,20 zł, Europa 192,00 zł, USA i Kanada 228,00 zł, Australia 228,00 zł.

Przegląd można prenumerować poprzez PP Pocztę Polską (w urzędzie pocztowym lub u listonosza). Jest do kupienia w parafiach prawosławnych, kioskach Ruchu i sklepach spożywczych na Białostocczyźnie.

Fundacja Ostrogskiego, Białystok, ul. Składowa 9
98 1240 5211 1111 0010 3993 4278


W razie pytań prosimy o kontakt (kliknij).