Redaguje zespół w składzie:


Michał Bołtryk

Andrzej Charyło

Eugeniusz Czykwin (redaktor naczelny)

Natalia Klimuk

Halina Kierdelewicz (skład komputerowy)

Ałła Matreńczyk (sekretarz redakcji)

Anna Radziukiewicz (zastępca redaktora naczelnego)

Dorota Wysocka


Stale współpracują:

o. Konstanty Bondaruk, Jarosław Charkiewicz, Doroteusz Fionik, Paweł Krysa 
o. Marek Ławreszuk, Mira Łuksza, o. Włodzimierz Misijuk, Aleksander Naumow (Wenecja),
Grzegorz Jacek Pelica, Anna Petrovska, Anna Rydzanicz, o. Stanisław Strach

Opracowanie graficzne:

 Dorota Wysocka
 

Skład komputerowy:

 Halina Kierdelewicz
 

Projekt okładki:

Anna Miszczuk-Stankiewicz